چگونه یک برند کارفرمایی داشته باشیم و اقدام به استخدام نیروهای با استعداد کنیم؟

پس سازمان‌های بزرگ، مهم و تأثیرگذار دیگر مانند گذشته، تنها به فکر محصولات و شیوه ارائه خدمات خود نیستند، بلکه

بازاریابی استخدام و تاثیر آن بر جذب استعدادها

موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان کلیدی شرکت بستگی دارد. به همین دلیل استخدام استعدادها برای هر شرکت