اتوماسیون استخدام و جذب (ATS)

ahmad
شهریور 19، 1402
عملیات جذب و استخدام در شرکت‌ها مانند هر عملیات فرایند محور دیگری نیاز به طراحی، پایش و مراقبت دارد. مدیریت این عملیات به خصوص در زمانی که حجم تولید اطلاعات مربوط به آن زیاد باشد مستلزم بکارگیری ابزار نرم‌افزاری است. این ابزار نرم‌افزاری به (Applicant Tracking System (ATS یا سیستم ردیابی متقاضیان شغلی یا همان اتوماسیون جذب و استخدام معروف است. یک سیستم اطلاعاتی که داده‌های مربوط به عملیات استخدام را بصورت متمرکز جمع‌آوری نموده و در اختیار افراد تیم استخدام قرار می‌دهد و به مدیریت بهینه فرایند استخدام در سازمان‌‌ها کمک می‌نماید.
اتوماسیون های استخدامی نسل جدیدی از ابزار مورد استفاده شرکت‌ها برای بالا بردن کیفیت جذب و استخدام‌اند. این سیستم‌های نرم‌افزاری که غالبا بصورت تحت وب ارائه می‌شوند امکان استفاده همزمان چندین کاربر که اساسا افراد فعال در تیم استخدام هستند را فراهم می‌سازد. استخدام کنندگان با مرور پروفایل یا اپلیکیشن متقاضیان شغلی به بررسی رزومه این افراد پرداخته و با ارزیابی پروفایل‌ها نظرات خود را در سیستم ثبت نموده و متقاضی در صورت قبول شدن در هر مرحله به مراحل بعد ارجاع داده شده و سایر همکاران تعیین شده در تیم استخدام وظیفه پیشبرد اپلیکیشن مربوطه را به عهده دارند.
موارد ذیل ویژگی‌های کلی یک اتوماسیون استخدام محسوب می‌شوند:
 •    کاهش هزینه پنهان و آشکار استخدام
 •    تسهیل و تسریع فرآیند استخدام
 •    افزایش دقت در استخدام  
 •    فرآیند محور شدن استخدام
 •    حذف کاغذ و استفاده از اتوماسیون
 •    ارتقا برند کارفرمایی
 •    کمک به تصمیم‌گیری راحت‌تر
 •    گزارش‌گیری از تمامی مراحل در فرآیند استخدام
 
کمپ استخدام با مطالعه مدل‌های موفق دنیا و بومی‌سازی متناسب  با استراتژی‌های استخدام در ایران، یک نرم افزار چندزبانه برای کمک به جامعه منابع انسانی کشور طراحی و اجرا کرده است.
ویژگی‌های کلیدی این سیستم عبارتند از:
 •  پرتال شغلی اختصاصی
 •  مدیریت اطلاعات متقاضیان
 •  پایش و مدیریت فرایند استخدام
 •  مدیریت زمان‌بندی مصاحبه
 •  ارزیابی راحت و سریع‌تر متقاضیان
 •  مدیریت تیم جذب و استخدام
 •  انتشار فرصت شغلی
 •  گزارش‌گیری از مراحل و وضعیت متقاضیان
 
برای آشنایی بیشتر با سیستم اتوماسیون کمپ استخدام دموی ویدیویی این محصول را مشاهده نماید.