تفاوت ATS و سایت کاریابی (Job Board)

آیا سایت کاریابی می‌تواند فرآیند استخدام شما را مدیریت کند؟ در فرآیند استخدام این احتمال وجود دارد که شما