اتصال نرم افزاری کمپ استخدام با ایران تلنت

استارتاپ کمپ استخدام به صورت مکانیزه و نرم افزاری به بزرگترین جاب بورد کشور یعنی ایران تلنت متصل شده است.