آنبوردینگ چیست و چرا در سازمان اهمیت دارد؟

آنبوردینگ(Onboarding) یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای استخدامی است که به ادغام و همسوسازی پرسنل جدید با اهداف و فرهنگ سازمانی کمک می‌کند.