خانم لواسانی

خانم لواسانی شرکت اسکای روم کارشناس منابع انسانی هستم با 17 سال سابقه فعالیت. یکسال هست که برای راحت تر

خانم کشاورز

خانم کشاورز شرکت وندار تشکر ویژه دارم از تیم پشتیبانی هایرکمپ که با صبر و حوصله پاسخ تیکتها رو به

خانم خاکساریان

خانم خاکساریان شرکت پرهان تک محصول هایرکمپ فضای بسیار ساده و قابل دسترسی دارد و برای شروع کار بسیار سادست.

آقای طمبوشی

آقای طمبوشی پرداخت الکترونیک سامان کیش قطعاً یکی از نیازهای ضروری امروزه شرکت‌ها در حوزه جذب و استخدام  استفاده از

آقای مهدی دهقان

آقای مهدی دهقان شرکت کاریزما ما در کاریزما به کیفیت و سرعت، اهمیت زیادی می‌دهیم و خوب طبیعتاً به دنبال

آقای شهرام علیزاده

آقای شهرام علیزاده شرکت آسان بار با توجه به اینکه این نرم افزار محیط کامل و مناسبی را در اختیار

خانم پدری

خانم پدری شرکت وطن زرین با توجه به بازار رقابتی نیروی کار و پیشرفت سریع تکنولوژی، ما تصمیم گرفتیم تا

خانم رها مسلمی

خانم رها مسلمی شرکت شاپ (گروه توسن) مدت ها بود که برای سیستماتیک کردن فرآیند جذب و استخدام شرکت به

آقای احمد کرباسی

آقای احمد کرباسی شرکت شکوفامنش این دومین سال همکاری ما با هایرکمپ قلمداد می شود. ما در این دو سال

خانم شیرخانی

خانم شیرخانی شرکت رهنما کالج در حال حاضر ما از هایرکمپ استفاده می کنیم قبلا از Recruitee استفاده می کردیم

با هایرکمپ بروز بمانید

جدیدترین ترندهای حوزه منابع انسانی را در ایمیلتان دریافت کنید