برای
برای

پویش حمایتی از واحد های منابع انسانی

همه‌ ما از وقایع تلخ اخیر که باعث آسیب‌های جسمی، روحی و مالی بر عدۀ کثیری از مردم کشور عزیزمان شده‌، متاثریم. و به عنوان بخشی از خدمات دهندگان حوزه منابع انسانی ضمن اظهار تأسف، مراتب همدردی خود را با مردم عزیز ایران اعلام می‌داریم. و در تلاشیم که با ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در کنار همکارانمان در واحدهای منابع انسانی که روزهای سختی را سپری میکنند باشیم.

حامیان پویش

خدمات حمایتی

هایرکمپ

پکیجهای مختلف ATS

تا 30 درصد تخفیف

اندازه

مشاوره طراحی مدل شایستگی تناسب شغلی

رایگان

هفت سنگ

سنجش تعلق سازمانی engagement

30 درصد تخفیف خرید

اندازه

سرویس ارزیابی پیش از استخدام
(برای شرکت های کوچک و استارتاپی)

۳ طرح اشتراک رایگان

اندازه

سرویس ارزیابی پیش از استخدام

۳۰ درصد تخفیف

هفت سنگ

سنجش سبک رهبری طبق مدل LPI

30 درصد تخفیف خرید

هایرکمپ

پکیجهای مختلف HROS

تا 25 درصد تخفیف

رادمان

خدمات مشاوره

30 درصد تخفیف خرید

رادمان

خدمات آموزشی

25 درصد تخفیف خرید

هایرکمپ

ویژه خرید ATS

امکان پرداخت شرایطی

هفت سنگ

ارزیابی شایستگی های افراد با رویکرد ۳۶۰ طبق مدل kornferry

30 درصد تخفیف خرید

هفت سنگ

دوره تحلیل داده های منابع انسانی

20 درصد تخفیف خرید

پوینتر

استفاده نرم افزار OKR

15 درصد تخفیف خرید

هدف سنج

نرم افزار مدیریت تیم هدف سنج

10 درصد تخفیف خرید

پوینتر

استقرار مدل OKR

10 درصد تخفیف خرید

دریافت خدمات