فرآیند استخدام

بازاریابی استخدام و تاثیر آن بر جذب استعدادها

فرآیند استخدام

شهریور 01، 1399

موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان کلیدی شرکت بستگی دارد. به همین دلیل استخدام استعدادها برای هر شرکت اهمیت بسزایی داشته و برای آن تعیین استراتژی می‌کنند. امروزه، شرکت‌هایی که برای جذب استعداد در...

ادامه مطلب

7 روند الهام بخش منابع انسانی برای سال 2020

فرآیند استخدام

شهریور 24، 1399

این روزها تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت هست و این یک واقعیت است که شرکت‌ها باید از تغییراتی که همراه با کارآیی فنی به وجود می‌آید، آگاه باشند. با این تغییرات، بخش منابع انسانی از نظر کاربرد فرآیندها...

ادامه مطلب

6 مرحله برای ساخت تیم‌ موثر

فرآیند استخدام

شهریور 26، 1399

تیم موثر رویای شما را می‌سازد   آیا تا به حال بخشی از تیم محل کاری بوده‌اید که عملکرد زیبایی داشته باشد؟ همه با هم یکپارچه کار می‌کنند و فعالیت تمامی اعضا در راستای اهداف تعیین شده است، شما...

ادامه مطلب