موفقیت در استخدام

چگونه رزومه خود را با نرم افزار اتوماسیون استخدام منطبق کنیم؟

موفقیت در استخدام

شهریور 16، 1399

در شرایط رقابتی استخدام امروز، بسیاری از شرکت‌ها برای صرفه جویی در زمان از غربالگری رزومه متقاضیان استفاده می‌کنند. نرم افزار ATS (Systems Tracking Applicable) برنامه‌های نرم افزاری هستند که محتو...

ادامه مطلب